top of page

Kvinder bemyndiges gennem en koranfortolkning med islamiske rødder

Mariam-moskeen har til formål at fremme kvinders rettigheder ved at fortolke Koranen gennem en kvindefrigørende linse, der trækker fra profeten Muhammeds (PBUH) rødder og tidlige kilder.

Mariam-moskeens mission om at fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder gennem en kvindefrigørende fortolkning af Koranen er forankret i kvinders bemyndigende status under profeten Muhammeds (PBUH) tid. Moskeens afvisning af kønshierarkier og vægt på universelle værdier som barmhjertighed, tilgivelse og retfærdighed stemmer overens med Koranens idé om ligestilling mellem kønnene.

Mariam-moskeens bestræbelser på at udfordre mandsdominerede læsninger af den hellige tekst fortsætter traditionen fra de tidlige muslimske kvinder, som var banebrydende på deres felt og spillede en central rolle i udformningen af islamisk historie. Ved at gå tilbage til vores rødder og studere den islamiske tradition, kan vi opnå en dybere forståelse for kvinders rolle i vores tro og arbejde hen imod at skabe en retfærdig og retfærdig verden. Mariam-moskeen tjener som et fyrtårn af håb for muslimer, der tror på at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder i overensstemmelse med Koranens lære og det eksempel, som profeten Muhammed (PBUH) har givet.

bottom of page