top of page

Fortrolighedspolitik

Generel
Denne privatlivspolitik gælder for alle indsamlede og behandlede personoplysninger, du har givet os, eller vi har indsamlet som en del af leveringen af vores tjenester/produkter. "Personlige data" betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Den dataansvarliges identitet

Hvis der er spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os ved hjælp af oplysningerne nedenfor.

Mariam-moskeen
Firma reg. ingen. DK- 36652462

Købmagergade 1, 1150

København, Danmark

Danmark

Kontakt:
info@femimam.com

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og enhver national lovgivning, der gælder for os.

Ikke-følsomme personoplysninger

Vi indsamler følgende ikke-følsomme personoplysninger om dig, når du registrerer dig for information om vores produktlancering.

  • Navn

  • E-mail

 

Vi behandler ikke-følsomme personoplysninger baseret på artikel 6 i GDPR; mere specifikt er vores juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger for hver tjeneste, der er beskrevet nedenfor:

Behandlingen af dine data er enten baseret på:

  • Samtykke – behandlingen er baseret på indhentet samtykke fra dig.

  • Kontraktbehandling er nødvendig for at opfylde en kontraktlig forpligtelse med dig eller indgå en sådan forpligtelse.

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Følsomme personoplysninger

Vi behandler ingen følsomme data.

Overførsel af personlige data

Vi deler eller overfører IKKE dine personlige data til et land eller territorium uden for EU/EØS.

Danmark sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de registreredes rettigheder og friheder i forhold til behandling af personoplysninger, der er reguleret under den danske databeskyttelseslovgivning. Overførslen af dine personlige data til Cheetah AI er også reguleret under de kontraktlige forpligtelser mellem Liv IVS og Cheetah AI for at sikre de korrekte sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med GDPR artikel 46(3)(a).

Vi deler ikke dine personlige data med nogen tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er specifikt angivet eller påkrævet ved lov, at vi gør det.

Brug af personlige data

Vi behandler kun dine personoplysninger som angivet i denne privatlivspolitik, og vi bruger ikke dine personoplysninger til andre formål end udtrykkeligt beskrevet ovenfor eller kommunikeret direkte til dig andetsteds.

Vi behandler dine personoplysninger på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde. De data, vi indsamler, bruges udelukkende til specificerede, eksplicitte og legitime formål og behandles ikke yderligere på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Al brug af dine personoplysninger er relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, som de behandles til.

Sikkerhed

Når vi opbevarer og behandler personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, tager vi altid alle mulige skridt for at opbevare dem på en sikker måde. Vi kan dog ikke garantere, at dine data er 100 % sikre, da vi ikke kan garantere, at dataene ikke bliver tilgået eller på anden måde misbrugt som følge af en ulovlig handling eller lignende. Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at holde dine data sikre. Når du giver os adgang til – eller overfører personoplysninger til os – gør du det på eget ansvar.

Følgende sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at holde dine data sikre:
Kryptering
ISO certifikater
Anonymisering
Firewalls og antivirus
Interne politikker og adgangskodebeskyttelse

For yderligere at øge sikkerhedsniveauet har vi "sletningspolitikker" på plads. Personoplysninger opbevares i maksimalt 5 år fra efter, at formålet med behandlingen er ophørt, og der er afgivet en ordre for at være i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

Adgang til dine oplysninger

Ret til adgang

GDPR Artikel 15: Du har ret til at få en bekræftelse fra os på, hvorvidt der behandles personoplysninger om dig, herunder oplysninger om formål, kategorier, modtagere og tidspunkt for opbevaring af behandlingen.

Ret til berigtigelse

GDPR Artikel 16: Hvis du finder ud af, at de data, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at berigtige disse data. Vi vil kommunikere enhver berigtigelse eller sletning af personoplysninger til enhver modtager, som personoplysningerne oprindeligt er blevet videregivet til, medmindre det viser sig umuligt i henhold til artikel 19.

Ret til sletning og begrænsning af behandlingen

GDPR Artikel 17: Du har også ret til at slette dine personoplysninger, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de er indsamlet eller på anden måde behandlet til. Se venligst artikel 17 for den fulde liste over årsager til din ret til sletning.

GDPR Artikel 18: Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis den er (i) unøjagtig; (ii) ulovlig; (iii) formålet med behandlingen er ændret; eller (iv) du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21.

Ret til dataportabilitet

GDPR Artikel 20: Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om, at vi sender dine data til en anden part.

Ret til at gøre indsigelse

GDPR Artikel 21: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis de bruges til profilering eller direkte markedsføringsformål.

Kontaktoplysninger, anmodninger og klager

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige:

Mariam-moskeen
Firma reg. ingen. DK-36652462

Købmagergade 1, 1150

København, Danmark

Danmark

Kontakt:

info@femimam.com

Hvis du oplever, at dine personoplysninger er blevet behandlet på en måde, der ikke opfylder kravene i GDPR, og hvis du ønsker at indgive en klage, har du en særlig ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden vil guide dig gennem processen. Se kontaktoplysninger nedenfor:

Købmagergade 1, 1150

København, Danmark
Sidst opdateret den 9. august 2022

bottom of page