top of page

VISION

71215499_2398241593631269_5048225768543354880_n-2-1920x1218.jpg

Vores vision er at etablere en moské baseret på sufisme og en åndelig tilgang til tolkning og læsning af koranen baseret på ligestilling mellem kønnene.

Mariam-moskeens teser om reformer

Mariam Mosques vision er at implementere principperne for muslimske reformer. Vi vil stå over for nye dilemmaer som minoritet i Vesten. Muslimske spirituelle og religiøse ledere er forpligtet til at finde løsninger på eksisterende og fremtidige dilemmaer hos den muslimske unge. Derfor er disse reformteser en metafor for den igangværende søgen efter viden og udvikling inden for vores muslimske samfund.

  1. Muslimske kvinders ret til at være kvindelige imamer

  2. Muslimske kvinders ret til islamisk skilsmisse

  3. Muslimske kvinders ret til interreligiøse vielser

  4. En genlæsning af Koranen med fokus på lighed ml. kønnene

  5. At udfordre islamofobi og antisemitisme

  6. At promovere Sufismen og islamisk pluralisme

  7. At udfordre patriarkalske strukturer og læsninger af Koranen

  8. At beskytte minoriteters rettigheder og forebygge hadforbrydelser. 

bottom of page