top of page

Skilsmisse

Skilsmisse kan være en vanskelig proces og er meget forskellig for hver person. Derfor bestræber vi os på at hjælpe hver enkelt gennem forskellige former for rådgivning lige fra åndelig omsorg til juridisk rådgivning.

 

Hver khula lavet til kvinder er specifikt lavet til deres sag, og ligeledes er hver skilsmisseanmodning, vi får, en proces undervejs for at sikre, at begge parter er så involveret som muligt.

 

Men vi hjælper naturligvis, hvor der er behov for det, hvis der skulle opstå en situation med personer, der er i akut nød på grund af forskellige farlige årsager, som kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Book din skilsmisse her 

 Vi arbejder sammen med Exitcirklen som er en organisation, der hjælper mennesker, der er i et  psykologisk eller fysisk voldeligt forhold. 

Muslimske kvinders ret til skilsmisse 

Mange muslimske religiøse ledere i dag har normaliseret en patriarkalsk struktur, der nægter muslimske kvinder den grundlæggende ret til skilsmisse. En grundlæggende menneskeret og et grundlæggende islamisk princip udtalt i Koranen: Kvinders ret til islamisk skilsmisse og til at starte et nyt liv med en ny følgesvend efter skilsmissen, står klart i Koranens vers 2:231-232. Versene kan opsummeres som følgende: Åh Du, som har valgt at blive nådet med tro. Det er ikke lovligt for dig at tvinge kvinder til at gifte sig eller holde fast i dem i ægteskab mod deres vilje. Du må ikke forbyde dem at gifte sig igen. 

Muslimske kvinders ret til islamisk skilsmisse er ikke inkluderet i de fleste ægteskabskontrakter, selvom de er lovligt islamiske, hvilket fanger mange i ulykkelige eller voldelige ægteskaber. Dette er fatalt og skal ændres. Siden 2016 har Mariam-moskeen udfordret denne patriarkalske tradition og moskeens ægteskabskontrakter, som omfatter kvindens ret til skilsmisse. Mere end 30 kvinder, der er udsat for vold, har modtaget en islamisk skilsmisse i Mariam-moskeen. I Mariam-moskeen kan kvinder blive skilt uden mandens samtykke og uden en forhandlings-/forsoningsproces.

Vi har lavet en reform af den eksisterende patriarkalske kvindeundertrykkende skilsmisseprocedure for kvinder, der søger skilsmisse (den såkaldte khula-proces). Faktisk er de islamiske ægteskabskontrakter, vi tilbyder, meget forskellige fra nogle af dem i andre moskeer rundt om i verden. Vores fastlægger i præamblen, at kvinder har ret til skilsmisse, polygami er forbudt, og i tilfælde af fysisk vold eller følelsesmæssigt misbrug er foreningen ikke længere gyldig. Vigtigst af alt har vi lavet en sammensmeltning i vores kontrakt mellem national lovgivning og islamisk vejledning. Den islamiske ægtepagt skal suppleres med et juridisk gyldigt borgerligt ægteskab. 

Parret skal være gift lovligt i henhold til loven i det land, de bor i, før det islamiske bryllup/velsignelse kan finde sted. Hvis du skilles i henhold til national lovgivning, opnår du straks en islamisk skilsmisse. Vi opfordrer muslimske religiøse ledere til at ændre den eksisterende patriarkalske struktur ved at implementere fusionen mellem europæisk lov og islamisk vejledning. Vi opfordrer muslimske ledere til at handle i overensstemmelse med menneskerettigheder og grundlæggende islamiske principper og give kvinder ret til skilsmisse i kontrakten. Løsningen er at designe og standardisere den islamiske ægteskabskontrakt i alle danske moskésamfund på måder, der klart sikrer kvinders ret til skilsmisse.

 

Sherin Khankan, Mariam-moskeen København

bottom of page