top of page

Islamisk pluralisme

Vi arbejder for anerkendelse af alternative Koranfortolkninger og religiøs mangfoldighed. Empati, respekt og tolerance er nøgleordene

Vi arbejder for anerkendelse af alternative fortolkninger af Koranen og religiøs mangfoldighed, hvor empati, respekt og tolerance er nøgleordene. Vi repræsenterer ikke Danmarks muslimer, og det ønsker vi heller ikke at gøre, da ingen kan tale på vegne af islam. Muslimer taler på egne vegne. Forsøg på at forene muslimer i Danmark har ofte ført til teologiske diskussioner om, hvem der er de sande muslimer. Ved at udgå fra diversitet ønsker vi at undgå diskussionen om, hvem der er de sande muslimer. Troen på, at der kun findes én sand version eller fortolkning af islam, har farlige konsekvenser, da det involverer udelukkelse af alle andre, der afviger fra den påståede sande fortolkning. Personer, der ikke anerkender eller tolererer forskelligheder i fortolkningen og praksis af islam, kan ikke være med til at bygge bro og forsoning mellem værdier i et samfund, hvor konkurrerende opfattelser af, hvad der er værdifuldt, lever side om side.

Det er ikke vores forskellige tilgange til Koranen, der skaber splittelse. Det er vores manglende accept af retten til at være forskellige, der skaber splittelse og sektær intolerance. Ifølge Koranen er diversitet en velsignelse, og den gode og retskafne person er ikke betinget af race, køn, tro eller nationalitet. Det eneste, der adskiller én person fra en anden, er åndelig excellence eller dyd forstået som retfærdige handlinger. Det vil sige at gøre godt mod andre mennesker og rumme sin nabo på trods af vores forskelligheder.

Venlighed, tålmodighed, barmhjertighed og tolerance er de tydeligste tegn på, at en person bærer islam i sit hjerte. Vi tror på, at Gud har skabt en mangfoldig verden, fordi Han ønsker, at vi skal ønske mangfoldighed. Netop for at forstå Hans enhed (tawhid).

"O menneskehed! Vi har skabt jer af en mand og en kvinde og gjort jer til folkeslag og stammer, for at I kan lære hinanden at kende (og opbygge gensidighed og samarbejdsrelationer, ikke for at I kan være stolte af jeres forskelle i race eller social status og avle fjendskab). Sikkert den ædleste, mest ærefulde af jer i Guds øjne er den bedste i fromhed, retfærdighed og ærefrygt for Gud. Sikkert Gud er Alvidende, Alvidende." (Koranen 49:13)

 

"Dem, der tror, eller dem, der erklærer sig for jøder, eller kristne eller sabeere - hvem end der virkelig tror på Gud og den sidste dag og gør gode, retskafne gerninger, vil deres belønning være hos deres Herre, og de vil ikke frygte, eller sørge." (Koranen 2:62)

bottom of page